Home

Paardenpad in de Gelderse Vallei

In juni 2011 is het ruiter- en menpad Gelderse Vallei Trail geopend. Een bijzonder pad omdat het bijna geheel over particuliere gronden gaat van agrariërs en landgoedeigenaren. Dankzij de medewerking van ongeveer 20 grondeigenaren en pachters is het pad mogelijk geworden.

Uitbreiding landgoed De Boom en De Glind!

In het najaar van 2015 is de Vallei Trail uitgebreid op gronden van landgoed De Boom en in de omgeving van De Glind. Dit deel is in september 2015 open gegaan. De utibreiding is alleen ruiterpad, menners moeten hier de openbare wegen kiezen. Op een aantal plaatsen zal het pad in het komende jaar verbeterd worden, bijvoorbeerbeel bij natte terreindelen. In de omgeving van de Moorsterbeek moet nog een deel worden aangelegd. Tot in ieder geval het voorjaar van 2015 zal de route over de verharde weg van Klein Moorst lopen. Voor een kaartje met de hele route inclusief de uitbreiding KLIK HIER.

Fraai cultuurlandschap
De route van Vallei Trail is ongeveer 20 kilometer lang. De route is zeer afwisselend met graslanden, akkers, bossen en landgoederen, gelegen langs de Barneveldse Beek. De route gaat voor een groot deel over onverharde paden.

Spectaculaire Voorde
De voorde door de Barneveldse Beek is een bijzonder en spectaculair element in de route. Een voorde is van oudsher een doorwaadbare plaats in een rivier of beek. Voor Vallei Trail is speciaal een voorde aangelegd met een verharde bodem. De voorde is ongeveer 25 meter breed. De diepte van het water is meestal tussen de 40 en 60 centimeter, maar kan variëren. Als het veel geregend heeft, kan het water hoog staan en snel stromen. U moet dus wel goed opletten. Passeren van de voorde is een leuke uitdaging voor paardensporters die houden van een actieve buitenrit! Deze voorde is mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei en Veluwe.

Gelderse Vallei Trail is een initiatief van