Vignet

Alleen toegang voor paardensporters met vignet
Vallei Trail is alleen toegankelijk voor ruiters en menners die een abonnement hebben of die een dagkaart hebben gekocht. Nadat u betaald hebt voor abonnement of dagkaart, ontvangt u het Vallei Trail vignet in bruikleen. Dit moet u altijd voeren als u van het paardenpad gebruik maakt. U bent dan duidelijk herkenbaar. Voor anderen is het verboden toegang. U komt dus geen wandelaars, mountainbikers, crossers of anderen tegen op het pad. De opsporingsambtenaren van de gemeente Barneveld zien er op toe dat er geen misbruik gemaakt wordt van het pad. Het vignet blijft eigendom van Vallei Horstee en wordt bij beëindiging van het abonnement weer ingeleverd.

Verkoop dagkaarten
Het verkooppunt voor dagkaarten is hotel De Roskam, Hessenweg 212, 3791 PN Achterveld (tegenover de kerk). Een dagkaart is geldig op de dag van uitgifte tot zonsondergang. De dagkaart kost 10 euro* en u betaalt een borg van 25 euro voor het vignet. Deze bedragen dienen contant betaald te worden. Verder tekent u er voor dat u kennis heeft genomen van de gebruiksregels van Vallei Trail. Deze regels zijn in deze folder opgenomen. Na afloop van de rit levert u het vignet weer in.
U ontvangt dan de borg retour en u krijgt de trailersticker van Vallei Trail.

Abonnement
Gebruikers van Vallei Trail kunnen een jaarabonnement nemen voor 60 euro*. Het bedrag wordt via een automatische incasso geïnd door agrarische natuurvereniging Vallei Horstee. Deze vereniging verzorgt het onderhoud en beheer van de route. Ga voor het aanvragen van een abonnement naar het aanvraagformulier op deze site. Doet u het liever schriftelijk, download u het formulier dan hier.

* prijswijzigingen voorbehouden

Gelderse Vallei Trail is een initiatief van